Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim

Drukuj

O placówce

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych ?EMPATIA? jest placówką pobytu dziennego dla 35 osób niepełnosprawnych. Swą działalność rozpoczęliśmy 29 listopada 2004r.

Nadrzędnym zadaniem warsztatu jest organizowanie  i aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie warunków do  pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji  w tym również do podjęcia pracy.

Proces rehabilitacji odbywa się w oparciu o pracę siedmiu pracowni terapeutycznych:

  •  usprawniania ruchowego

Warsztat Terapii Zajęciowej

  •  rękodzieła                                              
  •  gospodarstwa domowego
  •  muzyczno-teatralnej                            
  •  umiejętności społecznych                   
  •  techniczno-ogrodniczej                         
  •  komputerowej i przygotowania zawodowego

Podopieczni WTZ uczą się wykonywania czynności związanych z samoobsługą, niezbędnych w życiu codziennym oraz nabywają kompetencji społecznych ułatwiających pokonywanie trudnych sytuacji życiowych.

Rehabilitacja jest realizowana poprzez zajęcia praktyczne w ramach pracowni,  które  przeplatane są elementami rehabilitacji leczniczej, arteterapią oraz terapią psychologiczną. Wszyscy uczestnicy są objęci opieką pielęgniarską, psychologiczną, w razie potrzeby również logopedyczną. Organizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki  i wypoczynku.

Społeczność WTZ aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie naszego powiatu, jak również organizowanych przez bliźniacze placówki na terenie kraju.   

Dokumenty WTZ

1. Regulamin organizacyjny 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT