Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim

 

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ?EMPATIA?:

ul. Gen. Józefa Bema 16a

11-600 Węgorzewo

tel.: 500 ? 054 ? 659

KRS: 0000116911

NIP: 845-17-08-018

REGON: 510 87 2099

    STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ?EMPATIA?

w Węgorzewie powstało 07 czerwca 2001r.

      Przedmiotem działalności statutowej stowarzyszenia jest:

  ? nieodpłatna, wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz opiekunom,

  ? popularyzowanie problematyki osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,

  ? organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i opieki adresowanych do osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie współpracuje z lokalnymi władzami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, jest inicjatorem i organizatorem wielu działań o charakterze prospołecznym zmierzających do poprawy jakości życia, szczególnie osób zmagających się z chorobą lub jej skutkami.

 

Zarząd

                                                       1. Emilia Jancewicz  prezes

                                                       2. Henryka Jadwiga Dąbrowska  skarbnik

                                                       3. Jan Kuszczak  wiceprezes

  4.  Bogumiła Alicja Chludzińska Kozłowska  sekretarz

Komisja Rewizyjna 

                                                      1. Teresa Kobryń

                                                      2. Leszek Plech

                                                      3. Justyna Margiewicz

Największym dotychczasowym sukcesem stowarzyszenia jest utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim, placówka swą działalność rozpoczęła w listopadzie 2004 roku. Jesteśmy również współorganizatorami odbywającego się cyklicznie i cieszącego się dużym zainteresowaniem Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych ?Magiczny Mikrofon? oraz od  2013 roku wraz z pracownikami WTZ współtworzymy Zabawę/Bal Charytatywny, którego celem jest popularyzacja naszej placówki i organizacji wśród mieszkańców powiatu węgorzewskiego. 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT