Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim

Drukuj

Pracownia umiejętności społecznych

W pracowni umiejętności społecznych uczestnicy nabywają nowe i doskonalą posiadane zdolności związane z samoobsługą, zwiększające  zaradność życiową poprzez:

  • podtrzymywanie zdolności szkolnych, takich jak:

-  ćwiczenie w rozpoznawaniu i nazewnictwie liter, cyfr, figur, kształtów,

-  ćwiczenie w pisaniu, czytaniu, liczeniu,

-  odczytywanie wskazań zegara,

  • nauka posługiwania się pieniędzmi,
  • nauka obsługi i korzystania z telefonu,
  • poznawanie najbliższego otoczenia,
  • porządkowanie i systematyzowanie wiedzy o życiu, środowisku, świecie
  • poznawanie zasad savoir-vivre'u,
  • poznawanie współczesnej sztuki i kultury.

Terapia w pracowni odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych i muzyki. Bardzo dbamy o to, by zajęcia w pracowni umiejętności społecznych rozbudzały potrzeby poznawcze uczestników, rozwijały szeroko pojęte umiejętności społeczne, dawały satysfakcję  i zadowolenie. 

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT