Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim

Drukuj

Warunki przyjęcia, jak zostać naszym uczestnikiem

  • ukończony 18 rok życia
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym bądź znacznym ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

Po spełnieniu w/w kryteriów należy złożyć w biurze wtz:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności
  • kartę kwalifikacyjną (pobierz kartę)

Kolejnym poza formalnym kryterium są, dobre chęci samego zainteresowanego i jego rodziny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Regulamin organizacyjny WTZ

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT