Kadra

NASI PRACOWNICY

w.z. KIEROWNIKA- mgr Hanna Stankiewicz

mgr Justyna Rodak- Pracownia komputerowa i przygotowania zawodowego

Agnieszka Łaszczuk- Pracownia usprawniania ruchowego

Marlena Jusis- Pracownia florystyczno – dekoratorska

mgr Arleta Arendt- Pracownia gospodarstwa domowego

mgr Wojciech Jakimowicz- Pracownia ogrodniczo – techniczna

mgr Monika Strojek- Pracownia rękodzieła

mgr Anna Milewska- Psycholog

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Agnieszka Kamizelich- Asystent osób niepełnosprawnych

Stanisław Cap- Kierowca/konserwator

Anna Waszak- Sprzątaczka