Warunki przyjęcia

Aby zostać uczestnikiem maszego WTZ musisz:

  • mieć ukończony 18 rok życia
  • musisz posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym bądź znacznym ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

Jeżeli spełniasz w/w krytera złóż w biurze wtz:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności
  • kartę kwalifikacyjną (pobierz kartę)

Kolejnym kryterium są, dobre chęci samego zainteresowanego i jego rodziny.

Razem możemy więcej!

ZAPRASZAMY