Strona Główna

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA” jest placówką pobytu dziennego dla 35 osób niepełnosprawnych. Swoją działalność rozpoczęliśmy 29 listopada 2004r.

Nadrzędnym zadaniem Naszego Warsztatu jest organizowanie  i aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie warunków do  pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji  w tym również do podjęcia pracy.

Proces rehabilitacji odbywa się w oparciu o pracę siedmiu pracowni terapeutycznych:

  • usprawniania ruchowego
  • rękodzieła                                              
  • gospodarstwa domowego
  • muzyczno-teatralnej                            
  • florystyczno-dekoratorska                   
  • techniczno-ogrodniczej                         
  • komputerowej i przygotowania zawodowego

Podopieczni WTZ uczą się wykonywania czynności związanych z samoobsługą, niezbędnych w życiu codziennym oraz nabywają kompetencji społecznych ułatwiających pokonywanie trudnych sytuacji życiowych.

Rehabilitacja jest realizowana poprzez zajęcia praktyczne w ramach pracowni,  które  przeplatane są elementami rehabilitacji leczniczej, arteterapią oraz terapią psychologiczną. Wszyscy uczestnicy są objęci opieką pielęgniarską, psychologiczną, w razie potrzeby również logopedyczną. Organizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki  i wypoczynku.

Społeczność WTZ aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie naszego powiatu, jak również organizowanych przez bliźniacze placówki na terenie kraju.