O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim powstał 30.10.2004 roku dla uczestników otwarty został 29.11.2004.

Organem założycielskim jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Empatia” w Węgorzewie.

Uczestnicy WTZ muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie takie (wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej) wydają powiatowy zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W naszym Warsztacie zajęcia prowadzone są w 7 pracowniach:

 • usprawniania ruchowego
 • rękodzieła
 • gospodarstwa domowego
 • muzyczno-teatralna
 • florystyczno- dekoratorska
 • techniczno-ogrodniczea
 • komputerowa i przygotowania zawodowego

Zasadniczą formą terapii jest terapia zajęciowa. Poza nią WTZ-y wykorzystują najczęściej zajęcia ruchowe, ogólnousprawniające, komunikację społeczną i terapię psychologiczną.

Główne zadania WTZ:

 • ogólne usprawnianie;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.