Warunki przyjęcia

Aby zostać uczestnikiem naszego WTZ należy :

  • mieć ukończony 18 rok życia
  • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym bądź znacznym ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii

Jeżeli spełniasz w/w kryteria złóż w biurze WTZ:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności
  • kartę kwalifikacyjną (pobierz kartę)

Kolejnym kryterium są, dobre chęci samego zainteresowanego i jego rodziny.

Razem możemy więcej!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY