Pracownia techniczno -ogrodnicza

     Pracownię techniczno – ogrodniczą prowadzi Pan Wojciech Jakimowicz.

W pracowni tej uczestnicy nabywają umiejętność wykorzystania nowych informacji i wiadomości w działaniu praktycznym. Rozwijają sprawność manualną, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową wykonując prace wymagające skupienia, cierpliwości i dokładności.

     W pracowni techniczno – ogrodniczej zajmujemy się:

  • rzeźbieniem w drewnie – uczymy się posługiwać dłutami,
  • bejcujemy, lakierujemy, woskujemy, malujemy, poznajemy wszelkie metody ozdabiania drewna – uczymy się posługiwać pędzlami,lakierami,
  • szlifujemy, tniemy, obrabiamy pilnikami, papierem ściernym wszelkiego rodzaju elementy drewniane – uczymy się posługiwać narzędziami stolarskimi
  • składamy proste taborety, stoły, odnawiamy stare krzesła, fotele, szafki,
  • wypalamy w drewnie,
  • oprawiamy w ramki obrazki malowane na szkle, płycie, lub wyszywanki
  • dbamy o teren wokół budynku
  • prowadzimy ogródek warzywno-owocowy

Dzięki zajęciom uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami stolarskimi, uczą się obsługi urządzeń elektrycznych, poznają nowe sposoby obróbki drewna. Przyswajają sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Doskonalą samodzielność i umiejętność współdziałania w grupie i niesienia pomocy.  Uczestnicy pracowni technicznej wykonują prace porządkowe, pracują na działce, zajmują się ogrodem i pielęgnacją trawy a zimą odśnieżają teren posesji.