Kadra

NASI PRACOWNICY

Urszula Siniuk – p.o KIEROWNIKA

Patrycja Hrabyk- Pracownia komputerowa i przygotowania zawodowego

Agnieszka Kiełczewska- Pracownia usprawniania ruchowego

Marlena Jusis- Pracownia florystyczno – dekoratorska

Renata Dmochowska – pracownia muzyczno – teatralna

Agnieszka Kamizelich – Pracownia gospodarstwa domowego

Monika Strojek- Pracownia rękodzieła

Wojciech Jakimowicz- Pracownia techniczno – ogrodnicza

Anna Milewska- Psycholog

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Dorota Bilbin – Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Stanisław Cap- Kierowca/konserwator

Anna Waszak- Sprzątaczka