Kadra

NASI PRACOWNICY

w.z. KIEROWNIKA- mgr Hanna Stankiewicz

Patrycja Hrabyk- Pracownia komputerowa i przygotowania zawodowego

Agnieszka Łaszczuk- Pracownia usprawniania ruchowego

Marlena Jusis- Pracownia florystyczno – dekoratorska

mgr Arleta Arendt- Pracownia gospodarstwa domowego

mgr Wojciech Jakimowicz- Pracownia techniczno – ogrodnicza

mgr Monika Strojek- Pracownia rękodzieła

mgr Anna Milewska- Psycholog

w.z Renaty Dmochowskiej- Agnieszka Kamizelich – pracownia muzyczno – teatralna

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Dorota Bilbin – Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Stanisław Cap- Kierowca/konserwator

Anna Waszak- Sprzątaczka