Pracownia usprawniania ruchowego

Pracownię usprawniania ruchowego prowadzi Pani Agnieszka Kiełczewska.

Pracownia usprawniania ruchowego w naszym warsztacie to mała sala gimnastyczna wyposażona w różnoraki sprzęt sportowy. Mamy tu:

 •  stepery,
 •  bieżnie,
 •  rowerki,
 •  wiosła,
 •  atlas,
 •  ergometr eliptyczny,
 •  drabinki,
 •  stół do pingponga
 •  rowery górskie,
 •  rowery trójkołowe dla osób z zaburzeniami równowagi,
 •  sprzęt do Nordic Walkingu
 •  sanki.

    Proponowane zajęcia w pracowni to: ćwiczenia ogólnousprawniające, gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowo – rytmiczne, które mają na celu zachęcenie do zdrowego, sportowego stylu życia oraz rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej.

    Cały proces ćwiczeń i rehabilitacji jest opracowany indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie z zaleceniami lekarzy. W ramach zajęć nasi podopieczni są przygotowywani do  różnych konkurencji sportowych  i biorą udział w zawodach o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym np. Spartakiada Sportowa, Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych, Turnieje Tenisa Stołowego.

    Uczestnictwo w tego rodzaju wydarzeniach stwarza okazję do zdrowej rywalizacji opartej na zasadzie fair-play, nawiązania nowych kontaktów i doświadczania  sukcesu, dlatego też zazwyczaj mamy wielu chętnych do reprezentowania naszej placówki.

    Na terenie posesji mamy boisko do gry w piłkę siatkową, nożną, kosz do piłki koszykowej, więc większość zajęć odbywa się na świeżym powietrzu.Dodatkową okolicznością sprzyjającą aktywności fizycznej naszych podopiecznych jest znakomite usytuowanie naszej placówki – piękne krajobrazy i doskonałe warunki geograficzne zachęcają do pieszych i rowerowych wycieczek.