Stowarzyszenie EMPATIA

    STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EMPATIA

w Węgorzewie powstało 07 czerwca 2001r.

 Przedmiotem działalności statutowej stowarzyszenia jest:

   – nieodpłatna, wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz opiekunom,

   – popularyzowanie problematyki osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,

   – organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i opieki adresowanych do osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie współpracuje z lokalnymi władzami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, jest inicjatorem i organizatorem wielu działań o charakterze prospołecznym zmierzających do poprawy jakości życia, szczególnie osób zmagających się z chorobą lub jej skutkami.

ZARZĄD

Prezes- Zofia Mackiewicz ( tel. kont. 509 728 516)

Wiceprezes- Jan Kuszczak (tel. kont. 600 272 021)

Skarbnik- Leszek Tomasiak ( tel. kont. 573 350 562)

Sekretarz – Grażyna Tomasiak (te. kont. 573 350 562)

KOMISJA REWIZYJNA 

                                                      1. Teresa Kobryń

                                                      2. Marek Kupiszewski

                                                      3. Lidia Misiuk

    NUMER KONTA STOWARZYSZENIA: 30 9348 0000 0011 4811 2000 0040